Dövlət istiqrazları 1 il - 7.27  ▲ 0.27%    |    Dövlət istiqrazları 2 il - 7.92  ▲ 0.07%    |    Dövlət istiqrazları 3 il - 8.01  ▼ -0.03%    |    Dövlət istiqrazları 5 il - 9.69  ▲ 0.97%    |    Dövlət istiqrazları 7 il - 7.57  ▲ 1.10%    |    NOT (7 gün) - 7.62  ● 0.00%    |    NOT (28 gün) - 6.84  ● 0.00%    |    NOT (84 gün) - 7.42  ▲ 0.57%    |    NOT (168 gün) - 7.02  ▲ 0.17%    |    NOT (252 gün) - 8.01  ▲ 0.62%    |    BOKT Embafinans QSC - 10.50  ▼ -0.50%    |    AzerGold - 3.35  ▼ -0.03%    |    ARMB (NOT) Repo - 7.59  ● 0.00%    |    1D AINAao - 5.39  ▲ 0.39%    |    1D AINAib - 6.60  ▲ 0.60%    |    1W AINAao - 6.13  ▼ -0.49%    |    1W AINAib - 7.00  ▲ 0.30%    |    2W AINAao - 5.56  ▲ 0.18%    |    2W AINAib - 6.00  ● 0.00%    |    1M AINAao - 6.20  ▲ 1.20%    |    1M AINAib - 6.75  ▼ -0.75%    |    SOCAR [ AZ2002019894 ] Alış: 1001.00 / Satış: 1020.00    |    Unibank KB ASC [ AZ2015002028 ] Alış: 100.94 / Satış: 101.87    |    AzFinance İnvestisiya Şirkəti QSC [ AZ2002019712 ] Alış: 948.70 / Satış: 996.13    |    BOKT "EMBAFİNANS" QSC [ AZ2008020607 ] Alış: 1058.11 / Satış: 1065.65    |    Holcim Azərbaycan ASC [ AZ1001018378 ] Alış: 20.00 / Satış: 21.00    |    Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC [ AZ2001004582 ] Alış: 1000.00 / Satış: 1013.00    |    Cənubtikintiservis ASC [ AZ1001004691 ] Alış: 22.00 / Satış: 23.10    |    Bakı ixtisaslaşdırılmış mexanizasiya - 7 ASC [ AZ1001000848 ] Alış: 2.40 / Satış: 2.52    |    Bakı Tikinti materialları ASC [ AZ1001000863 ] Alış: 2.40 / Satış: 2.52    |    Bakıinşaatsənaye ASC [ AZ1001001564 ] Alış: 2.40 / Satış: 2.52    |    AZENCO ASC [ AZ1001008452 ] Alış: 2.60 / Satış: 2.73    |    Sumqayıt çörək ASC [ AZ1001017230 ] Alış: 2.40 / Satış: 2.52    |    Savalan ASC [ AZ1001012488 ] Alış: 2.70 / Satış: 2.83    |    EVRASCON ASC [ AZ1001000871 ] Alış: 20.00 / Satış: 21.00    |    Dərnəgülsənayetikinti ASC [ AZ1001000376 ] Alış: 2.60 / Satış: 2.73    |    

Rəhbərlİk